Velkommen til Foreningen Folboholm Vest ( FFV )

Vi byder dig/jer velkommen til Folboholm, et af Ebeltofts attraktive bynære boligkvarterer i grønne omgivelser.

Området er meget børnevenligt med park og stisystemer m.v. Der er kort afstand til børnehave, spejderhytte, kolonihave, sportsklub samt golfbane.

FFV er en forening for parcelhusejerne på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

FFV er underlagt Grundejerforeningen Folboholm (GF). Denne forening er etableret ifølge lokalplan 219 Folboholm og varetager områdets overordnede interesser for:

I + II.)    Foreningen Folboholm Vest (FFV), delområde 1 og 2 (= vores).

III.)    Ebeltoft boligselskab afd. 15, delområde 3.

IV.)    Andelsboligforeningen Hyrdestien, delområde 4.

IV.)    Andelsboligforeningen Hestehaven, delområde 4.

V.)    Fællesarealer, delområde 5.

Lokalplanen deklarerer medlemspligt for samtlige ejere indenfor området.

Delområder i Folboholm

 

 Link til vor egen lokalplan LP219

Ny lokalplan LP 411 på vej.??

 Nyheder !!! 
Vi skal have nye naboer mod syd v.
Galgebakken 11
Se mere her:
 
Lokalplan 411 blev behandlet af byrådet den 26. april 2017 med indstilling til høringsperiode med mulighed for indsigelse fra 9. maj 2017 til den 4. juli 2017. Endvidere har byrådet indstillet til afholdelse af et borgermøde i perioden. Datoen for borgermødet bliver den 13. juni 2017, kl. 17.00 i administrationsbygningen Syddjurs Kommune, Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft.
 
Lokalplan 411 kan hentes her -
Klik på billedet herunder:
 
 

Sagsfremstilling m. video fra byrådsmødet - klik venligst på logoet herunder:
 
 
 
 
 Område
 
 Klik på billedet for at forstørre områdets kort. 

Hvad betyder det så i praksis for dig/jer??

 

  1. Dine interesser som parcelhusejer varetages af foreningens valgte bestyrelse.
  2. Du bliver løbende informeret om foreningens aktiviteter og arrangementer.
  3. Du har på den årlige generalforsamling i begyndelsen af marts måned mulighed for at få medindflydelse på foreningens drift.
  4. Du kan til enhver tid kontakte FFV foreningens bestyrelse og få råd/-vejledning om praktiske spørgsmål som tilflytter.
  5. Du er omfattet/beskyttet af et ordensreglement.
  6. Gennem det årlige kontingent pt. kr. 1000,- opbygges den nødvendige kapital til fremtidige vedligeholdelsesarbejder af fællesarealer m.m. Bemærk at en tidligere ejer af den ejendom du/I har købt, er betalingspligtig for kontingent til skæringsdag, hvorfor du/I  bør være opmærksom herpå overfor den advokat, som ordner ejendomshandlens refusionsopgørelse.
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 13, 8400 Ebeltoft - DK