Velkommen til Foreningen Folboholm Vest ( FFV )

Vi byder dig/jer velkommen til Folboholm, et af Ebeltofts attraktive bynære boligkvarterer i grønne omgivelser.

Området er meget børnevenligt med park og stisystemer m.v. Der er kort afstand til børnehave, spejderhytte, kolonihave, sportsklub samt golfbane.

FFV er en forening for parcelhusejerne på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

FFV er underlagt Grundejerforeningen Folboholm (GF). Denne forening er etableret ifølge lokalplan 219 Folboholm og varetager områdets overordnede interesser for:

I + II.)    Foreningen Folboholm Vest (FFV), delområde 1 og 2 (= vores).

III.)    Ebeltoft boligselskab afd. 15, delområde 3.

IV.)    Andelsboligforeningen Hyrdestien, delområde 4.

IV.)    Andelsboligforeningen Hestehaven, delområde 4.

V.)    Fællesarealer, delområde 5.

Lokalplanen deklarerer medlemspligt for samtlige ejere indenfor området.

Delområder i Folboholm

 

 Link til vor egen lokalplan LP219

Vor årlige generalforsamling 2024 er afholdt

Vor seneste generalforsamling blev afholdt den 14. marts 2024 kl. 19 i EFFI's lokaler på Galgebakken 4 og er den 13. i rækken.
 
Referatet fra generalforsamlingen er tilgængeligt her: https://folboholm.dk/referat  

Der er indkommet et forslag til at bestyrelsen opfordrer visse grundejere til at efterleve ordensreglementets punkt 8 og 9 her:
8. - at vedligeholde græsarealer og træer foran egen grund.
9. - at holde fortov foran egen grund ryddet for sne i tidsrummet mellem kl. 7:00 og 22:00.
Det, at en grundejer har valgt at udleje sit hus, fritager ikke udlejer for pligten til at efterleve ordensreglementet. Ansvar for vedligeholdelse og snerydning kan således ikke overdrages til lejer.
Bestyrelsen har, ved grov misligholdelse, rent juridisk mulighed for at bringe forholdet i overensstemmelse med ordensreglementet på grundejerens regning.
Generalforsamlingen har dog valgt at behandle dette forslag med en generel henvisning til foreningens ordensreglement på vores hjemmeside her: 
Ordensreglement
Denne opfordring udsendes også i forbindelse med generalforsamlingens referat til alle grundejere i FFV. 
 
 
Information om byggeriet mod syd
v.Galgebakken 11 (= lokalplan 411)
Se mere her:
 
 
Lokalplan 411 kan hentes her -
Klik på billedet herunder:
 
 
 
 
 
 

Hvad betyder det så i praksis for dig/jer??

 

  1. Dine interesser som parcelhusejer varetages af foreningens valgte bestyrelse.
  2. Du bliver løbende informeret om foreningens aktiviteter og arrangementer.
  3. Du har på den årlige generalforsamling i begyndelsen af marts måned mulighed for at få medindflydelse på foreningens drift.
  4. Du kan til enhver tid kontakte FFV foreningens bestyrelse og få råd/-vejledning om praktiske spørgsmål som tilflytter.
  5. Du er omfattet/beskyttet af et ordensreglement.
  6. Gennem det årlige kontingent pt. kr. 1000,- opbygges den nødvendige kapital til fremtidige vedligeholdelsesarbejder af fællesarealer m.m. Bemærk at en tidligere ejer af den ejendom du/I har købt, er betalingspligtig for kontingent til skæringsdag, hvorfor du/I  bør være opmærksom herpå overfor den advokat, som ordner ejendomshandlens refusionsopgørelse.
 
Klik på billedet herunder for at forstørre områdets kort.
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK