Velkommen til Foreningen Folboholm Vest ( FFV )

Vi byder dig/jer velkommen til Folboholm, et af Ebeltofts attraktive bynære boligkvarterer i grønne omgivelser.

Området er meget børnevenligt med park og stisystemer m.v. Der er kort afstand til børnehave, spejderhytte, kolonihave, sportsklub samt golfbane.

FFV er en forening for parcelhusejerne på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

FFV er underlagt Grundejerforeningen Folboholm (GF). Denne forening er etableret ifølge lokalplan 219 Folboholm og varetager områdets overordnede interesser for:

I + II.)    Foreningen Folboholm Vest (FFV), delområde 1 og 2 (= vores).

III.)    Ebeltoft boligselskab afd. 15, delområde 3.

IV.)    Andelsboligforeningen Hyrdestien, delområde 4.

IV.)    Andelsboligforeningen Hestehaven, delområde 4.

V.)    Fællesarealer, delområde 5.

Lokalplanen deklarerer medlemspligt for samtlige ejere indenfor området.

Delområder i Folboholm

 

 Link til vor egen lokalplan LP219

Der er nyligt udsendt indkaldelse til vor årlige generalforsamling som bliver afholdt den 14. marts 2024 kl. 19 i EFFI's lokaler på Galgebakken 4

Vor seneste generalforsamling blev afholdt den 30. marts 2023 
Generalforsamlingen blev afholdt lidt sent ift. vore vedtægter, som foreskriver afholdelse i begyndelsen af marts.
 
Referatet fra vor 12. generalforsamling er tilgængeligt her: https://folboholm.dk/referat  

 
 
Information om byggeriet mod syd
v.Galgebakken 11 (= lokalplan 411)
Se mere her:
 
 
Lokalplan 411 kan hentes her -
Klik på billedet herunder:
 
 
 
 
 
 

Hvad betyder det så i praksis for dig/jer??

 

  1. Dine interesser som parcelhusejer varetages af foreningens valgte bestyrelse.
  2. Du bliver løbende informeret om foreningens aktiviteter og arrangementer.
  3. Du har på den årlige generalforsamling i begyndelsen af marts måned mulighed for at få medindflydelse på foreningens drift.
  4. Du kan til enhver tid kontakte FFV foreningens bestyrelse og få råd/-vejledning om praktiske spørgsmål som tilflytter.
  5. Du er omfattet/beskyttet af et ordensreglement.
  6. Gennem det årlige kontingent pt. kr. 1000,- opbygges den nødvendige kapital til fremtidige vedligeholdelsesarbejder af fællesarealer m.m. Bemærk at en tidligere ejer af den ejendom du/I har købt, er betalingspligtig for kontingent til skæringsdag, hvorfor du/I  bør være opmærksom herpå overfor den advokat, som ordner ejendomshandlens refusionsopgørelse.
 
Klik på billedet herunder for at forstørre områdets kort.
 
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK