Generalforsamling / Invitation
Hent regnskab
for 2019 her:
Klik på ikonet
 
Hent budget
for 2020 her:

Klik på ikonet
 

Invitation

Indkaldelse til udsat generalforsamling i Foreningen Folboholm Vest (FFV).
Mødet afholdes tirsdag d. 25/8 – 2020 kl. 19 på Hyrdebakken 7, Ebeltoft.

Kære beboere på Hyrdebakken, Hyrdedalen og Hyrdevænget.

Som bekendt blev vor 9. ordinære generalforsamling i foråret aflyst på grund af forsamlingsforbuddet i forbindelse med covid19. Smittespredningen er nu under kontrol og forbuddet er efterfølgende blevet lempet og I inviteres hermed atter til vor udsatte generalforsamling i foreningen.


Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Formandens beretning om det forløbne år. Klaus Maarslet Pedersen (KMP).
4. Godkendelse af regnskab 2019. Holger Hansen (HH)
5. Indkomne forslag.
6. Bestyrelsens forslag: Årskontingent uændret 1000 kr.
7. Aktiviteter i GF. (HH).
8. Fremlæggelse og godkendelse af budget 2020 og årskontingent. (HH).
9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Klaus Mårslet Pedersen (KMP) og Holger Hansen (HH) er på valg, men er begge villige til genvalg. Mette Runciman, Hyrdevænget 7 opstiller til valg som medlem af bestyrelsen.
10. Valg af suppleanter (2 til bestyrelsen). Mette Gammelgård, Hyrdedalen 6 opstiller til valg af 1.suppleant så vi mangler herefter kun en 2. suppleant.
11. Valg af revisor og revisor suppleant. Lone Hansen er villig til genvalg men vi mangler en revisor suppleant.
12. Evt.

Vi gør opmærksom på, at såfremt beboerne i området har forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal disse være bestyrelsen i hænde senest mandag d. 10. august 2020. Hvis der kommer forslag til dagsordenen, vil endelig dagsorden efterfølgende blive udsendt.

Af hensyn til forfriskninger bedes du/I give besked om deltagelse til (KMP), Hyrdebakken 7. E-mail: klaus.maarslet@gmail.com eller på tlf.: 51204579, senest d. 17/8 – 2020.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Klaus Maarslet Pedersen, Holger Hansen, Michael Winther, Lenette Schau.
Foreningen Folboholm Vest | CVR: 33099231 | Hyrdevænget 1, 8400 Ebeltoft - DK